Kampi familjar veror

Kampi i parë veror

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Kampi malor, Qafshtamë 

1 min
Kampi rajonal i të rinjve

Kampi rajonal i të rinjve

2 min
Kampi veror i fëmijëve

Kampi veror i Femijëve 2023

2 min
Aktivitete jashtë kishës

Udhëtim në Gjirokastër

1 min
Dita e të rinjve

Dita e të rinjve në Pogradec

1 min
Ndihmë për njerëzit në nevojë

Ndihma ushqimore për njerëzit në nevojë

1 min