Mirë se erdhet në bashkësinë tonë!

Metodistët janë njerëz që i besojnë Perëndisë sepse e dinë se ai i do ata. Ne mësojmë nga Jezusi.

Bashkësia e Tiranës

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerëzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.

Ju ftojmë ti bashkoheni shërbesave dhe aktiviteteve tona pranë ambjenteve të Kishës Metodiste Tiranë, prezenca juaj është gëzim dhe bekim për ne. 

Shërbesat

E Martë: ora 19:00 studim biblik
E Diel  ora 10:00 shërbesa
E Diela e parë e çdo muaji shërbesa zhvillohet në orën 18:00

Adresa: Rruga Mehmet Brocaj, mbrapa shkollës Jeronim De Rada,  Tiranë

27 Shkurt

2024

Konferenca Lokale

Konferenca lokale  organizohet nga Kisha Metodiste me përfshijen e pastorit, udhëheqësit e kishës dhe anëtarët që mblidhen së bashku për të diskutuar aspekte të ndryshme të jetës së kishës, të tilla si çështjet shpirtërore, kontaktet me komunitetin, vendimet administrative dhe tema të tjera përkatëse.


28 Jan.

2024

Shërbesa e Besëlidhjes

Shërbesa e Besëlidhjes është një moment i rëndësishëm për metodistët të reflektojnë mbi udhëtimin e tyre shpirtëror, të rikushtohen për dishepullizim dhe të kërkojnë udhëzim nga Perëndia për vitin që vjen. Është një kohë për reflektim personal. Kjo  shërbesë është një ngjarje e shenjtë për bashkësitë tona, kur ne kujtojmë besëlidhjen me Zotin në momentin që kemi pranuar Krishtin në jetën tonë dhe jemi pagëzuar.


28 Janar.

2024

Udhëtim në Dardhë

Të rinjtë e Kishës Metodiste në Tiranë do të organizojnë përsëri këtë vit udhëtimin e tyre tradicional në Dardhë për ski. Udhëtimi do tu ofrojë të rinjve një mundësi të shkëlqyer për të lidhur marrëdhenie të reja, për të forcuar miqësitë dhe. Njëkohësisht, ata kanë planifikuar të zhvillojnë një shërbesë të hapur në natyrën e mrekullueshme me borë. Kjo ngjarje jo vetëm do t’u ofrojë të rinjve momente të vecanta argëtimi dhe sfide, por edhe do t’i nxisë ata për të vazhduar rrugën e tyre shpirtërore me përkushtim dhe solidaritet ndaj bashkësisë.


Drejtuesit

Këtu po prezantojmë shkurtimisht veten

Gjergj Lushka
Pastor
Shyqo Muço
Predikues Laik