Mirë se erdhet në bashkësinë tonë!

Metodistët janë njerëz që i besojnë Perëndisë sepse e dinë se Ai i do ata. Ne mësojmë nga Jezusi.

Bashkësia e Durrësit

Kisha e Bashkuar Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të bëjë dishepuj për Ungjillin e Krishtit.

Mirë se erdhët në bashkësinë e Durrësit!

Shërbesat

E Mërkurë: ora 18:00 studim biblik
E diel ora 18:00 shërbesa
E diela e parë e çdo muaji shërbesa zhvillohet në orën 10:00

Adresa: Rruga Mujo Ulqinaku

 

25 Shkurt

18:00

Konferenca Lokale

Konferenca lokale  organizohet nga Kisha Metodiste me përfshijen e pastorit, udhëheqësit e kishës dhe anëtarët që mblidhen së bashku për të diskutuar aspekte të ndryshme të jetës së kishës, të tilla si çështjet shpirtërore, kontaktet me komunitetin, vendimet administrative dhe tema të tjera përkatëse.


28 Jan.

2024

Shërbesa e Besëlidhjes

Shërbesa e Besëlidhjes është një moment i rëndësishëm për metodistët të reflektojnë mbi udhëtimin e tyre shpirtëror, të rikushtohen për dishepullizim dhe të kërkojnë udhëzim nga Perëndia për vitin që vjen. Është një kohë për reflektim personal. Kjo  shërbesë është një ngjarje e shenjtë për bashkësitë tona, kur ne kujtojmë besëlidhjen me Zotin në momentin që kemi pranuar Krishtin në jetën tonë dhe jemi pagëzuar.


Drejtuesit

Këtu po prezantojmë shkurtimisht veten

Gjergj Lushka
Pastor
Besian Elezi
Predikues Laik