Kishat tona

Komunitete

KBM Tiranë

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.

KBM Pogradec

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.

KBM Elbasan

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.

KBM Durrës

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.

KBM Buzaishtë

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që pranojnë dhe lejojnë Krishtin të vijë për të ndryshuar jetën e tyre.