Ndërhyrja e Hershme

Familja është në fokusin e punës tonë dhe takimet me prindërit përfitues të projektit është  ndihmuse në zhvillimin duke treguar rezultate progresive. Në muajn Mars në datat 9-12 kemi pasur mundësinë të zhillojmë një trajnim për rritjen e kapaciteteve të stafit të …

Qendra e Diakonisë

Qëndra e Diakonisë është një projekt i Kishës Metodiste në qytetin e Pogradecit. Ky projekt ka në thelb ndihmën për të moshuarit. Kisha jonë ka krijuar …

Projekti i patates në Buzahishtë

Projekti i patates Buzahishtës. Ky projekt pati si qëllim të ndimonte familjet e kishës dhe kryesisht grave të bashkësisë atje për të patur mundësi …

Projekti agrokulturor në Shqipëri

Projekti i sherebelës ka qënë një ndër të shumtat projekte të kishës për të ndihmuar komunitetin e saj. Të gjitha familjet anëtare të kishës përfituan bimë të sherebelës të cilat i mbollën në tokat e tyre …