Festa e të korrave

Dita e të korrave festohet për të falënderuar për prodhimet, të cilat janë korrur në mënyrë të sigurt. Të krishterët falënderojnë Zotin për ushqimin e siguruar. Ata falenderojnë Zotin që krijoi botën dhe gjithçka në të gjithashtu për shumëllojshmërinë e ushqimit dhe gjithçka që ndihmon ushqimin të rritet. Sot edhe ne festuam Ditën e të Korrave, një shërbesë ndryshe por shumë domethënëse për bashkësitë tona.