Kampi familjar veror

Ne kampin e dytë veror Pogradec 2023 që i zhvillua në datat 15-20 gusht kaluam një kohë të bekuar në kujdesin e Perëndisë! Morën pjesë 17 persona nga kishat e Pogradecit, Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Buzaishtes. Në qendër të veprimtarive ishte tema e seminarit me fokus mbajtjen e premtimit në beslidhje me Perëndinë, bazuar tek ngjarjet e përshkruara tek Zanafilla( Dhjata e Vjetër) me personat e përzgjedhur biblike, i Abrahami, Loti, Jakobi etj. U zhvilluan mjaft aktivitete të tjera si: koha e përkushtimit në mëngjes dhe mbrëmje, kampionatet e lojërave midis kshave në futboll, volejboll, shah dhe domino. Ishte një kohë ku mbizotëroj harmonia dhe mirëkuptimi. Zoti u kujdes për ne dhe jemi tepër falenderues!