Seminare

Ne 8-9 Dhjetor Kisha Metodiste organizoi një seminar ne Golem. Tema e këtij seminari ishte praktikat e zhvillimit te studimeve biblike në kishë. Tematikat e trajtuara ishin të bazuara mbi materialin e kishes Metodiste Britanike “Articles of Faith” .