Aktivitete jashtë kishës

Udhëtimi i të rinjve në Patok

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Udhëtim në Dardhë

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Shërbesa në natyrë

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Kampi malor, Qafshtamë 

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Udhëtim në Gjirokastër

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Ekskursion në Pezë

1 min
Aktivitete jashtë kishës

Festojmë së bashku 8 Marsin

1 min