Mirë se erdhet në bashkësinë tonë!

Metodistët janë njerëz që i besojnë Perëndisë sepse e dinë se ai i do ata. Ne mësojmë nga Jezusi.

Bashkësia e Buzahishtës

Mirë se erdhet në bashkësinë e Kishës së Bashkuar Metodiste Buzahishtë. Dyert tona janë të hapura për të gjithë ata që dëshirojnë të pranojnë Jezusun në jetën e tyre, të shpëtohen dhe të nisin një jetë të re.

Ju mirëpresim!

Shërbesat

Të Enjten ora 12:00 takimi me të rinjtë
Të Premten ora 13:00 takimi i grupit të grave
Të Dielën ora 10:30 takimi i fëmijëve
Të Dielën ora 12:00 Shërbesa

03 Mars

16:00

Konferenca Lokale

Konferenca lokale e vitit 2024 do të zhvillohet ne Pogradec. Buzahishta do të raportojë mbarëvajtjen a shërbesave ne konferencën lokale të bashkësisë Pogradec.


28 Jan.

2024

Shërbesa e Besëlidhjes

Shërbesa e Besëlidhjes është një moment i rëndësishëm për metodistët të reflektojnë mbi udhëtimin e tyre shpirtëror, të rikushtohen për dishepullizim dhe të kërkojnë udhëzim nga Perëndia për vitin që vjen. Është një kohë për reflektim personal. Kjo  shërbesë është një ngjarje e shenjtë për bashkësitë tona, kur ne kujtojmë besëlidhjen me Zotin në momentin që kemi pranuar Krishtin në jetën tonë dhe jemi pagëzuar.


Drejtuesit

Këtu po prezantojmë shkurtimisht veten

Mustafa Isufi
Pastor
Alfros Hyko
Predikues Laik