Kisha e Bashkuar Metodiste Tiranë

Kisha E Bashkuar Metodirste Tirane

Kisha e Bashkuar Metodiste Pogradec

Kisha e Bashkuar Metodiste Durrës

kisha durres1

Kisha e Bashkuar Metodiste Elbasan

Kisha e Bashkuar Metodiste Elbasan

Kisha e Bashkuar Metodiste Librazhd

Kisha e Bashkuar Metodiste Librazhd