Kisha e Bashkuar Metodiste

Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri

Në 1889 filloi një mision aktiv në Shqipëri. Përveç predikimit të Ungjillit dhe ndihmës praktike të përditshme, fokusi dhe puna primare ishte ajo e sigurimit të arsimit bazë për popullatën….

Lexo më shumë

Si jemi të përfshirë

Është bindja jonë se besimi i krishterë nuk është thjesht një “mbajtje e vërtetë” e doktrinave të caktuara. Përkundrazi, metodistët janë të bindur se edhe besimi i një personi ndikon në qëndrimin e tij…

Lexo më shumë

Në fillim kishte një lëvizje rinovimi

Metodizmi nuk lind nga një mosmarrëveshje kishtare. Ai i detyrohet origjinës së tij për bindjen se krishterimi nuk është kryesisht një përmbledhje e besimeve të sakta, por një jetë e re. Çdo person, pavarësisht nga personaliteti, origjina …

Lexo më shumë

Aktivitete

Maratona

Edhe kisha jonë u bë pjesë e maratonës së Tiranës. Të gjithë vrapuam nën një kauzë të përbashkët,për fëmijët... read more

Inagurimi i kishës në Pogradec

Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri inaguroi një shtepi të re për Zotin tonë. Le të jetë ajo e... read more

Kampi veror për fëmijë

Kampi veror për fëmijet u zhvillua edhe këtë vit në qytetin e Pogradecit. Femijet shpalosën idetë dhe fantazinë e tyre... read more

Dita e Kishës, Dajt

                                     ... read more