Kisha e Bashkuar Metodiste

Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri

Në 1889 filloi një mision aktiv në Shqipëri. Përveç predikimit të Ungjillit dhe ndihmës praktike të përditshme, fokusi dhe puna primare ishte ajo e sigurimit të arsimit bazë për popullatën….

Lexo më shumë

Si jemi të përfshirë

Është bindja jonë se besimi i krishterë nuk është thjesht një “mbajtje e vërtetë” e doktrinave të caktuara. Përkundrazi, metodistët janë të bindur se edhe besimi i një personi ndikon në qëndrimin e tij…

Lexo më shumë

Në fillim kishte një lëvizje rinovimi

Metodizmi nuk lind nga një mosmarrëveshje kishtare. Ai i detyrohet origjinës së tij për bindjen se krishterimi nuk është kryesisht një përmbledhje e besimeve të sakta, por një jetë e re. Çdo person, pavarësisht nga personaliteti, origjina …

Lexo më shumë

Aktivitete

Dita e Kishës, Voskopojë

                                     ... read more

Kamping në Liqenin e Zi

Kamp në Natyrë Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri organizoi kampin veror në natyrë që do të jetë në Liqenin... read more

Gjinar dhe Durrës

Gjinar Fundjava e 1-2 korrikut 2017 ishte, në dy aspekte, arsye për gëzim për Kishën Metodiste të Bashkuar në Shqipëri:... read more

Kampi veror për fëmijë

read more