Vizita nga jashtë vendit

Rev. Barry Sloan është irlandez, jeton në Chemnitz të Gjermanisë. Ai vizitoi KBM në Shqipëri në funksionin e tij si Koordinator i Marrëdhënieve me Evropën për Kishën Metodiste Britanike. Së bashku patëm një shkëmbim shumë të frytshëm si dhe kaluam një kohë shumë të këndshme.