Konferenca Vjetore

Kryem edhe këtë vit një konferencë të bekuar. Jemi falenderues mysafirëve nga Padina në Serbi për mikpritjen e ngrohtë. Konferenca vjetore është një institucion shumë i rëndësishem për qarkun e Shqipërise , Serbisë edhe Maqedonisë së Veriut pasi aty ne shikojmë pas në vitin e kaluar për të raportuar shërbimet tona, por gjithashtu planifikojmë për të ardhmen.