Konferenca e Distriktit

Konferenca e Distriktit u mbajt në Tiranë në datën 18 Mars në ambjentet e Kishës Metodiste Tiranë. KAluam një kohë të bekuar duke raportuar për vitin e kaluar por edhe duke bërë plane të reja se si të ecim para si Kishë, duke përhapur fjalën e ungjillit, duke ndihmuar komunitetet tona dhe duke u bërë dishpuj të denjë të Krishtit.