reja

Aktivitetet e fundit

Krishtlindje në KBM Tiranë

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që lejojnë Krishtin të ndryshojë jetën e tyre. Keshtu festuam Krishtlindjet ne bashkesite tona ne Shqiperi.

Krishtlindje në KBM Pogradec

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që lejojnë Krishtin të ndryshojë jetën e tyre. Keshtu festuam Krishtlindjet ne bashkesite tona ne Shqiperi.

Krishtlindje në KBM Elbasan

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që lejojnë Krishtin të ndryshojë jetën e tyre. Keshtu festuam Krishtlindjet ne bashkesite tona ne Shqiperi.

Krishtlindje në KBM Durrës

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që lejojnë Krishtin të ndryshojë jetën e tyre. Keshtu festuam Krishtlindjet ne bashkesite tona ne Shqiperi.

Krishtlindje në KBM Buzaishtë

Kisha Metodiste ka në misionin e saj të përbashkët të shkojë tek njerzit që lejojnë Krishtin të ndryshojë jetën e tyre. Keshtu festuam Krishtlindjet ne bashkesite tona ne Shqiperi.