Festa e Pashkës

Gëzuar Pashkët, Krishti është i gjallë!

Pashkët janë kremtimi më i rëndësishmë i vitit kalendarik dhe qendra e besimit tonë si të Krishterë.
Kisha e Bashkuar Metodiste në qytetin e Tiranës festoi Të Premten e Mirë (Kryqëzimin e Jezusit) dhe Pashkët Ringjalljen e Krishtit. 
Pashka simbolizon ringjalljen e jetës dhe shpresë, e triumfit të jetës mbi vdekjen, të paqes mbi luftën, të gëzimit mbi dëshpërimin të besimit mbi frikën. Pashka është  fillim i ri  dhe e riorientim drejt së ardhmes me Krishtin e ringjallur. 

Ne ju urojmë gëzuar këtë ditë të shenjtë plotë jetë për të gjithë të krishterët në mbarë botën!