UMC në Shqipëri

Në 1889 filloi një mision aktiv në Shqipëri. Përveç predikimit të Ungjillit dhe ndihmës praktike të përditshme, fokusi dhe puna primare ishte ajo e sigurimit të arsimit bazë për popullatën. Pastaj, puna metodiste ishte jo aktive për disa dekada deri në 1992, kur të krishterët nga Gjermania filluan të përfshiheshin duke ndihmuar Shqipërinë. Në vitin 1998, Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri u krijua kur burrat dhe gratë e para u pranuan si anëtarë të kishës. Në vitet në vijim u zgjerua puna: u krijuan projekte arsimore, mjekësore, bujqësore dhe pyjore.

Që atëherë situata ka ndryshuar. Shumë njerëz kanë braktisur fshatrat malore dhe janë larguar bashkë me familjet e tyre në zonat urbane, në mënyrë që të gjejnë një punë ose kushte më të mira jetese. UMC është përhapur në pjesë të ndryshme të vendit. Tre kisha premtuese dhe në rritje janë themeluar në Tiranë (2008), Pogradec (2008), Elbasan (2014) dhe Durrës (2017).

UMC vazhdon të punojë për njerëzit në Shqipëri dhe zhvillimin e një shoqërie të lirë dhe demokratike. Në vende të ndryshme janë iniciuar projekte të gjenerimit të të ardhurave (kultivimi i pemëve frutore, projekti i qepjes për gratë). Projektet e tjera fokusohen tek njerëzit me aftësi të kufizuara dhe integrimin e tyre në shoqëri. Ekziston një përkushtim i fortë i laikëve, ndërsa kishat përpiqen të kombinojnë ndarjen e Ungjillit dhe adresimin e sfidave të shoqërisë së sotme si në mënyrë të përshtatshme dhe efektive. Zhvillimi i lidershipit, rritja shpirtërore dhe zbulimi i aspektit social të besimit janë disa nga prioritetet e punës aktuale në Shqipëri