Tiranë

Kisha Metodiste Tiranë

Wilfried Nausner
Superintendent në Shqipëri dhe Maqedoni

e-mail: wilfried.nausner@aon.at

Jean Nausner
Koordinatore Financash

e-mail: jean.nausner@aon.at

Erisa Pashollari
Sekretare e Zyrës

tel: +355 69 89 58 658

Gjergji Lushka
Pastor Lokal

tel: +355 68 90 93 453

Adresa: Rruga ''Vehbi Agolli'' , Tiranë