Shërbesat

Në pamundësi për të zhvilluar këto javë shërbesat dhe duke u përmbajtur rregullave të vendosura nga qeveria ne vendosëm ta regjistrojmë dhe ta shpërndajmë në mënyrë virtuale fjalën e Perëndisë. Duke ju uruar të gjithëve bekimet e Zotit dhe duke shpresuar që kjo situatë të mbarojë sa më shpejt ne do të mbajmë në lutjet tona gjithsecilin prej jush. Zoti ju bekoftë!

Shërbesa e datës 5 Prill 2020

Shërbesa e datës 29 Mars 2020

Shërbesa e datës 22 Mars 2020

img
img
img
img
img

Shërbesa e datës 22 Mars 2020 në formën e audios.

Shërbesa e datës 15 Mars 2020

img