Udhëtim në Përmet
Kisha e Bashkuar Metodiste Pogradec edhe për këtë vit realizoi seminarin me temë ” Jetesë e begatshme me Jezusin”.
Edhe pse ishte nje vit i vështirë për shkak të pandemisë Covid-19 ne së bashku me Kishen e  Bashkuar Metodiste në Librazhd  udhetuam për në qytetin e Përmetit ,ku qëndruam për 3 ditë.
Kjo ishte një kohë e bekuar ku ne u njohëm më shumë me njëri tjetrin dhe të gjithë bashkë kaluam një kohë me Perëndinë.
Ky seminar na shërbeu të njohim më shumë Perëndinë dhe të vazhdojmë të rritemi në besim.