Kampi veror ne Spille

Kampi veror ne Spille

Një tjetër aktivitet i zhvilluar prej të cilit mesouam edhe më shumë rreth Biblës ,por edhe rreth njëri tjetrit duke kaluar një kohë miqësore të gjithë së bashku nën emrin e Zotit.