Inagurimi i Kishës në Pogradec

Inagurimi i Kishës në Pogradec

Kisha e Bashkuar Metodiste në Shqipëri inaguroi një shtepi të re për Zotin tonë. Le të jetë ajo e mbushur me dashuri dhe hir nën emrin e perëndisë sonë të shenjtë . Edhe pse u desh një kohë e gjatë për ta perfunduar projektin e rikonstruksionit per bashkesinë e Pogradecit më në fund jemi të lumtur të kemi nje vend të denjë për Zotin

.