Kampi malor në liqenet e Lukovës, Pogradec

 

Kisha e Bashkuar Metodiste organizon çdo vit seminare verore me tema biblike të cilat ndihmojnë anëtarët e bashkësisë të rriten në frymën e krishterë dhe lejuar Krishtin të transformoi jetë tona.

 

Situata e Covid-19 këtë vit ndikoi që aktiviteti ynë i për vitshëm seminaret verore të ndryshoi format dhe ti japim mundësi bashkësis për të kaluar kohë së bashku në krahinën malore të Mokrës në liqenet e Lukovës në qytetin e Pogradecit.

Kampi malor tre ditor 24-26 Korrik 2020 u organizua në përgjegjsinë e Kishës Metodiste Tiranë.Në ketë aktivitet tema kryesore ishte “Miqësi me Perëndinë”. Në kampin malor të Lukovës morën pjesë 21 persona nga secila Kishë Metodise, Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Pogradec9 vajza dhe 12 djem.