Qëndra e Diakonisë është një projekt i kishes Metodiste në qytetin e Pogradecit. Ky projekt ka në thelb ndihmën për të moshuarit. Kisha jonë ka krijuar një ambjent të ngrohtë për moshën e tretë të këtij qyteti kua ata kalojnë kohen se bashku. Gjatë kësaj kohe ata zhvillojnë aktivitete të ndryshme si lojra me Domino ose letra, por gjithashtu organizojnë edhe aktivitete gjatë festave.

1582625511298blob
1582625542138blob