Kisha Metodiste Tiranë gjithashtu zhvillon që prej muajit Maj 2018 një tjetër projekt i cili i shërben së tepërmi komunitetit ku ajo kryen veprimtarinë e saj. Në bashkëpunim me një kopësht të krishterë Nderim Rroshi  transporton nëpërmjet  furgonit të kishës fëmijët e këtij kopështi në shtëpitë e tyre gjatë 5 ditëve të javës. Ne ndihemi mjaft të bekuar që mund të ofrojmë shërbime të ndryshme per komunitetin tonë dhe për këtë i jemi falenderues Zotit.

PHOTO-2020-02-25-11-59-06
PHOTO-2020-02-25-12-02-56