Komunitetet

Kisha Metodiste Pogradec

Mustafa Isufi
Pastor

tel: +355 68 90 002 10

Adresa:Rr ''Dëshmorët e Pojskës'' , përballë Vila Guci

Kisha Metodiste Tiranë

Wilfried Nausner
Superintendent

e-mail: wilfried.nausner@aon.at

Adresa: Rruga ''Vehbi Agolli'' , Tiranë

Kisha Metodiste Elbasan

Florian Çela
Pastor Lokal

tel: +355 69 87 253 20

Adresa:Rr ''Dhimitër Shuteriqi'' , Elbasan

Kisha Metodiste Durrës

Gjergji Lushka
Pastor Lokal

tel: +355 68 90 93 453

Adresa:Rr ''Hysen Kërtusha'' , pranë drejtorisë së policisë Durrës