Kisha e Bashkuar Metodiste Pogradec

Mustafa Isufi
Pastor

. ”Dëshmorët e Pojskës”

Kisha e Pogradecit i ka fillesat e saj qysh në Tetor të vitit 2008. Bashkësia e Pogradecit përbën edhe bashkësinë më të madhe të kishave tona Metodiste në Shqipëri. Një sërë aktivitetesh të ndryshme zhvillohen atje si kurset e gjuhës së huaj angleze dhe kurset e muzikes (piano dhe kitarë). Ne jemi mjaft të bekuar pasi që nga Shtatori i vitit 2019 në Pogradec kemi një ambjent të ri kishe dhe një shtëpi të denjë për ti shërbyer Zotit. Ju mirëpresim të gjithëve për tu bashkuar me ne në shërbim të Zotit tonë shpëtimtar. Adresa e kishës sonë është rruga “Dëshmorët e Pojskës” Pogradec.